Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngày 10/04/2023, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với: Ông Nguyễn Hữu Việt – Đội phó phụ trách Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động, ông Lê Văn Tuấn – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cổ động trực quan triển lãm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cổ động trực quan triển lãm. Tham gia buổi lễ có sự hiện diện ông Trần Thế Vinh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh, ông Phạm Minh Tiến – Phó giám đốc cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Trần Thế Vinh – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh
trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Việt và ông Lê Văn Tuấn

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ông Trần Thế Vinh – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh tin tưởng rằng với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công tác ông Nguyễn Hữu Việt và ông Lê Văn Tuấn sẽ phát huy được khả năng, năng lực chuyên môn của mình với cương vị mới. Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho Ban giám đốc trong việc nâng cao chất lượng đối với công tác thông tin tuyên truyền, cổ động triển lãm tại các sự kiện chính trị của tỉnh bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ người dân. Đồng thời, yêu cầu 02 cán bộ vừa được bổ nhiệm luôn phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu ở vị trí công tác mới, phải là hạt nhân tập hợp, đoàn kết cán bộ viên chức nhằm góp phần cũng tập thể đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hồng Phượng – TTVH tỉnh

Hits: 70