Chỉ đường:

Trụ sở làm việc tại số 147, đường 27/4, P. Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 02543.824747 – 02543.822939 – 02543.822929 – Fax: 3822780

Mail công vụ: ttvhnt@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Hits: 33