Trưng bày tài liệu chào mừng 78 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)

Trải qua lịch sử 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND) gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc – một đội quân được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, đã từng là những đội du kích Bắc Sơn, Nam Kỳ, Ba Tơ, Cao Bắc Lạng, Cứu Quốc quân đến Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – một đội quân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau bao thế hệ cầm súng chiến đấu, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập thống nhất và bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam…

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập QĐND (22/12/1944 – 22/12/2022), Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức trưng bày tài liệu từ ngày 12 – 25/12/2022 tại phòng Đọc tổng hợp.

Đợt trưng bày tài liệu này giới thiệu đến bạn đọc hơn 300 tài liệu về lịch sử truyền thống của QĐND, những chiến thắng và dấu son trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những con người huyền thoại…, cung cấp cho người xem những kiến thức và tư liệu về QĐND, nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hoạt động trưng bày tài liệu với chủ đề “QĐND – 78 năm cùng lịch sử dân tộc” cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Những chiến công oanh liệt mà QĐND giành được là biểu tượng sáng ngời về sức mạnh vô địch của mối quan hệ đoàn kết Quân – Dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cần được phát huy trong sự nghiệp xây dựng QĐND, củng cố Quốc phòng – An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hồng Loan

Phòng Công tác Bạn đọc – Thư viện tỉnh BR-VT

Hits: 26