TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN XE LOA KÊU GỌI “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2023.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là vận động hết thảy mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam dành sự ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam thay vì sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài có chất lượng, giá cả, công dụng sản phẩm tương đương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với sự vào cuộc chung tay của các cấp, ban ngành như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và Trung tâm Văn hóa tỉnh. Trong đó, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức hoạt động tuyên truyền xe loa kêu gọi toàn thể nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo bà con nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức tự hào đối với hàng Việt Nam, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt trong đời sống sinh hoạt hằng ngày; bên cạnh đó cũng kêu gọi cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp dành sự ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt trong mua sắm công và hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, thể hiện nét đẹp trong văn hóa ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Điều này thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển.

Xe loa tuyên truyền trên địa bàn xã Châu Pha

      

Tuyên truyền xe loa tại Chợ Châu Pha

 Trong  thời  kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc  tế của đất nước, nhất là bối cảnh khủng hoảng, suy thoái của nền kinh tế thế giới đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngoài ý nghĩa cấp thiết giúp nền kinh tế của nước ta vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng còn góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam thời kỳ hội nhập. Nếu mỗi người dân, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều quan tâm ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam sẽ đem lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cả người tiêu dùng về trước mắt cũng như lâu dài.

                      Xe loa tuyên truyền trên địa bàn xã Tân Hưng

                                                                                                                              Băng Giang

Hits: 3